Financiële tussenkomst voor vrijetijdsaanbod

Neemt u als jongere tijdens de schoolvakantie deel aan speelpleinwerking, sport- of jeugdkampen, dan kan u in aanmerking komen voor een financiële tegemoetkoming in het inschrijvingsgeld.

Voorwaarden

U woont in de gemeente.

Procedure

Aanvraag en procedure verloopt via het OCMW.