Woonzorgcentrum Parkhof - Kortverblijf

Wanneer u thuis tijdelijk niet zelfstandig kan functioneren of wanneer uw mantelzorger tijdelijk afwezig is, kan het wenselijk zijn om voor korte tijd te worden opgenomen in het centrum voor kortverblijf.

Woonzorgcentrum Parkhof beschikt over 7 kamers voor kortverblijf. U verblijft er dag en nacht en u krijgt er de nodige hygiënische en verpleegkundige verzorging, activering en revalidatie, animatie- en ontspanningsactiviteiten, psychosociale ondersteuning en sociale contacten met andere bewoners.

Voor wie?

Al wie 65 of ouder is, kan voor maximum 60 opeenvolgende dagen en maximum 90 dagen verspreid over een kalenderjaar (van 1 januari tot 31 december) opgenomen worden in kortverblijf.

Bedrag

59,76 euro per dag voor een éénpersoonskamer (prijs geldig op 24.05.2022, wordt jaarlijks ge├»ndexeerd).

Inbegrepen: verblijf, voeding, verpleging, verzorging, animatie en incontinentiemateriaal.