Financiële tussenkomst in de schoolkosten

Heeft u het moeilijk om bepaalde schoolkosten te betalen, en voldoet u aan de gestelde voorwaarden, kunt u voor een financiële tussenkomst terecht bij het OCMW.

Aan welke voorwaarden u moet voldoen, welke kosten in aanmerking komen, en wat de grootte is van de financiële tussenkomst kan verschillend zijn van OCMW tot OCMW.

Of u deze financiële tussenkomst geheel of gedeeltelijk moet terugbetalen aan het OCMW, is afhankelijk van uw situatie.

Voorwaarden

  • U bent inwoner van de gemeente
  • U hebt een beperkt inkomen
  • ...

Procedure

  • Neem contact op met het OCMW en zeg dat u wil weten of u in aanmerking komt voor een financiële tussenkomst in de schoolkosten.
  • Een maatschappelijk werker zal u ontvangen en, samen met u, uw situatie en uw vraag bekijken.
  • In sommige gevallen (dat is afhankelijk van de voorwaarden die gesteld worden), zal de maatschappelijk werker een sociaal onderzoek doen.
  • De maatschappelijk werker gaat bekijken welke dienstverlening van het OCMW voor u het meest passend is. Dat kan uiteraard deze dienstverlening zijn maar eventueel ook een andere.

Wat meebrengen

  • Indentiteitsbewijs

Mogelijk vraagt de maatschappelijk werker u om nog andere bewijsstukken voor te leggen.