Sociaal tarief voor telefonie en internet

Het huidige sociaal telecomtarief biedt een korting op de rekening van internet, gsm of vaste telefoon. Als u in aanmerking komt voor het sociaal tarief, betaalt u minder voor de telefoonaansluiting, betaalt u een lager abonnementsgeld en een lager gesprekstarief.

Voorwaarden

U kunt in aanmerking komen voor het sociaal telefoontarief als u:

Daarnaast behoort u tot 1 van onderstaande doelgroepen:

  • 65+ met bepaalde inkomensvoorwaarden
  • een handicap hebben van minstens 66%
  • u ontvangt een leefloon
  • slechthorend
  • een laryngectomie ondergaan
  • militaire oorlogsblinde.

Op de website van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT) vindt u uitgebreidere voorwaarden bij bovenstaande doelgroepen.

Procedure

Als u denkt aan de voorwaarden voor het sociale telefoontarief te voldoen (huidige regeling), dient u uw aanvraag in bij de operator van uw keuze. De operator bezorgt uw gegevens aan het BIPT. Voldoet u aan de voorwaarden, dan kent het BIPT u het sociaal telefoontarief toe.

Nieuwe regeling vanaf 1 maart 2024

Vanaf 1 maart maart 2024 gaat het vernieuwde sociaal internetaanbod van start: van 19 euro per maand voor vast internet tot maximaal 40 euro per maand voor ‘bundels’. Het sociaal tarief zal worden aangeboden door grote operatoren met een vast netwerk.

In principe zullen personen die het huidige sociaal telecomtarief krijgen, hun recht kunnen behouden, onder bepaalde voorwaarden. Wie in aanmerking komt, zal een brief krijgen. In die brief zal staan hoe men dit vernieuwde sociaal tarief kan krijgen. Meer informatie: Sociaal internetaanbod: gunstig tarief voor vast internet (FOD Economie)

Bedrag

Financieel voordeel

De korting (huidige regeling) waar u recht op hebt, hangt af van de doelgroep waartoe u behoort.

Regelgeving

Wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie (art 3 van de bijlage)