Medisch-sociale toelage volwassenen met een handicap

De medisch-sociale toelage is een jaarlijkse toelage voor volwassenen met een handicap.

Voorwaarden

De persoon met een handicap:

  • is tussen 21 jaar en 65 jaar
  • heeft een handicap van minstens 66 % en/of scoort op de Integratietegemoetkoming (IT) minimum 7 punten.

Wat meebrengen

  • attest FOD waaruit blijkt dat de gestelde voorwaarden vervuld zijn
  • identiteitskaart.