Dringende medische hulp voor mensen zonder wettig verblijf

Als vreemdeling zonder wettig verblijfsstatuut, hebt u recht op dringende medische hulp als u dringende medische zorgen nodig heeft. Het lokaal bestuur betaalt in dit geval uw kosten voor dringende medische hulp.

Voorwaarden

  • U hebt geen wettig verblijfsstatuut in België, u verblijft zonder papieren in België.
  • Uit een sociaal onderzoek blijkt dat u dringend medische zorgen nodig hebt.
  • U verblijft op het grondgebied van de gemeente.
  • U hebt geen eigen financiële middelen om de medische zorgen te betalen.

Procedure

  • Maak een afspraak bij de Sociale Dienst. Daar zal een maatschappelijk werk(st)er naar uw verhaal luisteren en nagaan of u recht heeft.
  • Na goedkeuring overloopt de maatschappelijk werker de procedure rond dringende medische hulp met u, zodat u weet wat u moet doen alvorens u naar dokter of ziekenhuis gaat.