Belasting op uitbating van parkeerplaatsen

Er wordt een gemeentebelasting geheven op bewaarplaatsen voor motorvoertuigen die uitgebaat worden op het grondgebied van de gemeente.

Voor wie?

De uitbater die, in kader van deze economische (hoofd)activiteit, parkeergarages, overdekte en openluchtruimten voor het parkeren van motorvoertuigen ter beschikking stelt tegen betaling.

Procedure

Er geldt een jaarlijkse aangifteplicht.

U dient bijkomend melding te doen binnen de 30 kalenderdagen van:

  • de aanvang van een nieuwe activiteit
  • elke wijziging in uw toestand en/of aantal bewaarplaatsen voor motorvoertuigen.

Bedrag

15 euro per maand, per parkeerplaats.

Uitzonderingen

Er geldt een vrijstelling van belasting voor:

  • parkeerplaatsen op de vestigingsplaats van belastingplichtigen die reeds aangeslagen worden via de gemeentelijke verblijfsbelasting
  • parkeerruimtes ter beschikking gesteld aan bedrijven en waarvan alle parkeerplaatsen exclusief voorbehouden zijn aan het personeel en bezoekers van deze bedrijven. De parkeerruimte waar een betaalsysteem aanwezig is (hetzij door middel van een fysieke betaalautomaat of een online reservatieplatform) worden beschouwd als publieke parkeerruimte en vallen niet onder deze vrijstelling.