Belasting onbebouwde bouwgronden en kavels

Er wordt een gemeentebelasting geheven op:

  • onbebouwde kavels: onbebouwde percelen opgenomen in een verkavelingsvergunning van een niet-vervallen verkaveling
  • onbebouwde bouwgronden: onbebouwde gronden die palen aan een voldoende uitgeruste weg en gelegen in woongebied of in woonuitbreidingsgebied.

Voor wie?

De eigenaar(s) van de onbebouwde bouwgrond/ kavel.

Procedure

De eigenaar dient een aangifte in te dienen van zijn onbebouwde eigendom, uiterlijk tegen 30 september.

Bedrag

Een forfaitair bedrag volgens de oppervlakte van de kavel of bouwgrond

  • kavel of bouwgrond < of = 500 m²: 250 euro
  • kavel of bouwgrond 500m² < X < 1000m²: 350 euro
  • kavel of bouwgrond >1000m²: 500 euro

Uitzonderingen

Vrijstellingen van belasting worden geregeld in de artikel 6 tot en met 9 van het reglement.