Jaarrekening

De jaarrekening is een weergave van de uitvoering van het budget en wordt opgemaakt na afloop van een werkingsjaar.

Het geeft een overzicht van de werkelijke ontvangsten en uitgaven. Daarnaast vindt u er ook de waarde van de bezittingen, schulden en vermogen van de gemeente in terug.

De rekening geeft ons niet enkel een inzicht over de financiële resultaten maar ook in het beleid dat de gemeente gedurende een jaar heeft gevoerd.

De jaarrekening bestaat uit volgende onderdelen :

  • een beleidsnota (realisatie van de inhoudelijke doelstellingen)
  • een financiële nota (budgettaire rekening)
  • de samenvatting van de algemene rekeningen (balans en staat van opbrengsten en kosten)
  • een toelichting bij de jaarrekening

De rekening wordt door de gemeenteraad vastgesteld en opgestuurd naar de toezichthoudende overheid voor goedkeuring.