Publiekswerker Cultuur en bibliotheek

Voltijds - contractueel - onbepaalde duur - B1-B3

Functie

Je bereidt het cultuurbeleid van de gemeente voor en voert dit uit. Voor het gemeenschapscentrum en het bibliotheekfiliaal hierbinnen geef je de open werking vorm en stel je een laagdrempelig programma van activiteiten op. Je werkt actief aan een doelgroepenbeleid voor het centrum en initieert hiervoor nieuwe kruisbestuivingen.

Je ondersteunt de verenigingen en werkt met hen samen om het culturele aanbod in de gemeente naar een hoger niveau te tillen. Je organiseert samen met de dienst losse evenementen voor een breed publiek zoals een festival, nieuwjaarsreceptie of buitenspeeldag.

Interesse?

Je kan je sollicitatiebrief samen met je cv en een kopie van je diploma opsturen, e-mailen of afgeven:

  • sturen t.a.v. het College van Burgemeester en Schepenen, Woluwestraat 1, 1830 Machelen
  • e-mailen naar personeelsdienst@machelen.be
  • afgeven op de personeelsdienst in het gemeentehuis

 Onvolledige kandidaturen komen niet in aanmerking.

 Solliciteren kan tot uiterlijk donderdag 25 maart 2021.

Wens je nog meer informatie, dan kan je je tijdens de kantooruren steeds wenden tot de personeelsdienst 02 254 12 58.