Gemeenteraad en Raad voor Maatschappelijk welzijn

De gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn bestaan uit dezelfde 25 leden. Zij worden verkozen voor een periode van zes jaar. Het mandaat van de huidige raadsleden loopt tot 31 december 2024. 

Samenstelling