Ratten bestrijden

Ratten veroorzaken materiële schade en verspreiden ziekten.

Ratten op privédomein

Iedereen die een terrein of gebouw bezit, huurt of gebruikt, moet maatregelen nemen om ratten te vermijden en te bestrijden.

Hoe ratten voorkomen?

 • Sluit tonnen met voedselvoorraden altijd af en laat er niets rondslingeren.
 • Voeder uw huisdieren ’s morgens en doe dat beperkt, zodat de rat ’s nachts geen buffet vindt.
 • Bewaar huisvuil in een afgesloten container en voer het zo snel mogelijk af.
 • Sluit buitenkraantjes goed af en vermijd stilstaand water, dek afvoerputjes af.
 • Gooi geen gekookt of gebakken voedsel op de composthoop/bak.

Ratten op openbaar domein

Ratten op openbaar domein, in de buurt van uw woning

Dit kunt u bij de gemeente melden:

  • telefonisch op het nummer 0800 2 1830

  • via het online formulier
  • per brief aan het gemeentebestuur, Woluwestraat 1, 1830 Machelen met vermelding van naam, adres, telefoon en/of e-mailadres.

Een gespecialiseerde firma komt de ratten verdelgen. Zij plaatsen lokaasdozen op alle adressen waar er problemen zijn. Deze worden op regelmatige tijdstippen gecontroleerd en verplaatst indien nodig.