Rijbewijzen en rijgeschiktheidsattesten verlengd Nieuws RSS

Vervalt je rijbewijs of rijgeschiktheidsattest tussen 15 maart en 30 september 2020? Dan wordt het automatisch verlengd tot 30 september 2020.

Het gaat over volgende documenten:

  • het Belgisch rijbewijs
  • het Belgisch voorlopig rijbewijs
  • de rijgeschiktheidsattesten
  • de attesten van de griffie voor het verkrijgen van een rijbewijs met code 200 of voor een tijdelijk rijbewijs beperkt tot bepaalde categorieën
  • de deelnemingsdocumenten met het resultaat van de psychologische en medische herstelonderzoeken

De verlenging van de geldigheid van deze documenten geldt uitsluitend in België en enkel voor documenten die vervallen tussen 15 maart en 30 september 2020. Was je rijbewijs al eerder vervallen? Dan mag je hier nog steeds niet mee rijden.

Gepubliceerd op dinsdag 5 mei 2020 9.14 u.