RUP Diegem Hermes Nieuws RSS

Het Vlaams Gewest wil een luchthaventramlijn aanleggen. Om dit te kunnen doen, moet BPA 9 'Hermes' herzien worden. De scopingnota werd ondertussen goedgekeurd.

Het Vlaams Gewest wenst de luchthaventram te realiseren als verbinding tussen de Navo en de luchthaven van Zaventem. Hierdoor wordt een tramverbinding gerealiseerd van Brussel Noord naar de luchthaven. Het traject loopt door het BPA 9 ‘Hermes’ van de gemeente Machelen. Dit BPA dient herzien te worden om de luchthaventramlijn te kunnen realiseren.

De startfase werd afgerond, de start- en procesnota vind je in bijlage aan deze pagina. 

Tussen 2 mei 2022 en 30 juni 2022 kon iedereen feedback geven op de start- en procesnota van het RUP Hermes. De startnota omschrijft het doel van het ruimtelijk uitvoeringsplan en hoe de milieueffecten onderzocht worden. De procesnota omschrijft het gelopen en toekomstig proces.

Tijdens deze publieke raadpleging werden 6 adviezen en 2 inspraakreacties ontvangen.

Alle inspraakreacties en adviezen zijn samengevat in de scopingsnota. De scopingsnota werd door het college van burgemeester en schepenen goedgekeurd op 26 juli 2022.

De scopingsnota en bijgewerkte procesnota kan u in bijlage aan deze pagina terugvinden.

Meer info RUP Diegem Hermes-RUP_23047_214_00005_0001

Gepubliceerd op woensdag 27 juli 2022 8 u.