Sabam en billijke vergoeding

Sabam

Wie openbare evenementen organiseert (met muziek, film, theater, ...) moet auteursrechten betalen. Dit wordt geregeld via Sabam. Dit geldt ook voor evenementen met een privaat karakter, met uitzondering van feesten waarop uitsluitend familieleden worden uitgenodigd.

De volledige info over auteursrechten en de standaard aangifteformulieren kunt u downloaden op de website van Sabam.

Billijke vergoeding

Zoals Sabam moet betaald worden voor de auteurs van muziekstukken, zo moet u een billijke vergoeding betalen voor de uitvoerders en producenten van de muziekstukken.

De organisatoren die tijdelijke activiteiten organiseren hebben de plicht om op eigen initiatief deze activiteiten aan te geven indien zij opgenomen muziek spelen in een voor het publiek toegankelijke plaats. Hiervoor zijn andere inningskantoren dan Sabam bevoegd.

Het gemeentebestuur betaalt voor de meeste gemeentelijke zalen reeds een jaartarief voor de billijke vergoeding. Voor evenementen in deze zalen hoeft u dus geen billijke vergoeding meer te betalen.