Schetsveld

Deze wijk in Diegem is samengesteld uit een aantal woonstraten. De brede straten, het materiaalgebruik en de typologie van de woningen geeft deze wijk een eigen karakter. Het openbaar domein en het uitzicht van de wijk zijn toe aan vernieuwing. Bovendien kampen de bewoners er met parkeerproblemen en kan het gebrek aan goede verlichting een onveilig gevoel geven.

In samenspraak met de inwoners van de wijk wil de gemeente op zoek gaan naar gepaste oplossingen.

Welke straten worden heringericht?
  • Schetsstraat vanaf kruispunt met Haachtsesteenweg tot aan de bocht
  • Jan Dilsstraat volledig met inbegrip van het kruispunt met de Broekstraat
  • J.B. Jacobsstraat volledig met inbegrip van de achterliggende groene buffer
  • Willem Willoxstraat volledig

De bufferzone achteraan de Schetsstraat is uit het projectgebied gehaald wegens eigendom van AWV. 

Status

Voor de herinrichting van wijk Schetsveld werden ondertussen alle noodzakelijke administratieve, juridische en financiële voorbereidingen getroffen.

Het studiebureau Jouret-Vectris heeft een ontwerp voor de herinrichting van de wijk getekend. Dit ontwerp werd ook al gecommuniceerd aan de buurtbewoners. In dit ontwerp werden alle voorstellen/bekommernissen geïntegreerd die tijdens de inspraakvergadering door de aanwezige inwoners werden aangekaart. Zoals het inrichten van een woonerf met groene pleintjes en rekening houdend met het randparkeren. 

Het definitief ontwerp heeft een gescheiden rioleringsstelsel en zorgt voor het afkoppelen van het regenwater van de individuele woningen. De afkoppelingsstudie is ondertussen uitgevoerd.

Momenteel wordt er technisch nazicht gedaan. Zo kan er het aanbestedingsdossier eind dit jaar gepubliceerd worden. De werken worden gegund begin volgend jaar. De effectieve werken starten tijdens het eerste kwartaal 2019.