Schone zaak

Bedrijven en handelszaken die zich vrijwillig willen engageren voor de netheid van de buurt, kunnen zich aanmelden als Schone zaak.

Activiteiten

 • opruimen van zwerfvuil en/of
 • onkruid verwijderen (behalve in bloem- en boomvakken) en/of
 • vegen van straten, voetpaden en pleinen.

Periode

Periodiciteit is vrij te bepalen, binnen een minimale looptijd van 1 jaar.

Werkingsgebied

 • een berm: net houden van zowel de berm als het aanliggende voetpad, fietspad
 • een straat: net houden van de straat, het aanliggende voetpad en fietspad
 • speelterreinen en –toestellen: net houden van de zandbakken en toestellen
 • andere locaties.

Ondersteuning

 • Een brochure met handige tips.
 • Een aanspreekpunt voor vragen, praktische afspraken en opmerkingen: 02 254 12 14 of milieudienst@machelen.be.
 • Handwerkmateriaal in bruikleen: fluohesjes en handschoenen.
 • Witte vuilniszakken (met het logo van “In de vuilbak”) voor het inzamelen van zwerfvuil. Incovo haalt het verzamelde afval kosteloos op, op een vooraf afgesproken plaats en volgens de afgesproken modaliteiten.
 • 1 keer per jaar worden de vrijwilligers in de bloemetjes gezet op een speciaal bedankingsmoment.

Inschrijven

Kan door een ingevuld inschrijvingsformulier:

 • schriftelijk te bezorgen aan Samen Schoon, Woluwestraat 1 in 1830 Machelen of
 • te mailen naar milieudienst@machelen.be of
 • persoonlijk af te geven tijdens de openingsuren van het gemeentehuis, aan het onthaal.