Septische putten ruimen

Op plaatsen waar geen aansluiting op de gemeentelijke riolering mogelijk is, kan je je aal- of septische put gratis laten ledigen.

Voor de overige straatdelen zal een onkostenvergoeding worden toegepast.

Procedure

Maak een afspraak met de technische dienst van de gemeente.

Regelgeving

Gemeenteraadsbeslissing van 20.09.2005: Retributie op het ledigen van aal- en septische putten.