Septische putten ruimen

Op plaatsen waar geen aansluiting op de gemeentelijke riolering mogelijk is, kan je je aal- of septische put gratis laten ledigen.

Voor de overige straatdelen zal een onkostenvergoeding worden toegepast.

Procedure

Maak een afspraak met de technische dienst van de gemeente.

Bedrag

Gratis voor de woningen:

  • die niet aansluitbaar zijn op de riolering en/of
  • waarvan het concept van aansluiting zo werd ontworpen dat per woonblok van 4 woningen er enkel 1 rechtstreekse aansluiting werd verricht via een septische put.

Alle andere gevallen:

  • tot 90 HL : 75 euro
  • vanaf 90 HL : 1,6 euro per HL boven 90 HL
  • ruiming sportvelden tot 100 HL : 187 euro

Regelgeving

Gemeenteraadsbeslissing van 20.09.2005: Retributie op het ledigen van aal- en septische putten.