Sociaal-pedagogische toelage

De sociaal pedagogische toelage biedt een financiële ondersteuning aan de ouders die de zorg voor hun kind(eren) met een handicap op zich nemen.

Voorwaarden

  • Uw kind is tussen 1 jaar en 21 jaar.
  • Uw kind behaalt binnen het algemeen attest van de FOD ten minste 4 punten op pijler 1.

Procedure

U meldt zich aan tijdens de openingsuren van de Sociale dienst.

Wat meebrengen

  • attest FODĀ 
  • identiteitskaart van het kind en van de ouder of de voogd van het kind.