Sociale huurwoningen gemeente

De gemeente beschikt over 4 wooncomplexen, waarmee ze sociale huurappartementen ter beschikking stelt van haar inwoners

Machelen

Woonproject Schelpenberg

 • J. Roelantsstraat – C. Hansoulstraat
 • Telt 10 appartementen, waarvan 9 appartementen met 2 slaapkamers en 1 appartement met 1 slaapkamer.

Wooncomplex Rode Beuk

 • J. Roelantsstraat - H. Brounsstraat
 • Telt 22 gelijkvloerse appartementen met zicht op tuin of zicht op straatzijde.

Wooncomplex Van Obberghenstraat

 • Telt 10 sociale flats met 1 slaapkamer.
Diegem

Wooncomplex "Regimentsberg"

 • Kosterstraat in Diegem
 • Telt 10 sociale flats op het gelijkvloers en 10 sociale flats op de 1ste verdieping.
Voorwaarden
 • Meerderjarig zijn: de kandidaat dient minstens 18 jaar te zijn op de datum van inschrijving
 • Inkomensvoorwaarde: 
  • gehuwden of samenwonenden en alleenstaanden met één of meer personen ten laste: 36.676,00 euro
  • alleenstaanden zonder personen ten laste: 24.452,00 euro
  • + 2.050,00 euro per persoon ten laste
  • alleenstaande personen met een handicap: 26.500,00 euro

Aanslagbiljet 2016 - inkomsten 2015 of een ander attest van inkomen worden in aanmerking genomen. Van de inkomensvoorwaarde kan worden afgeweken.

 • Eigendomsvoorwaarde: eventuele woning die in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik is, dient na de toewijzing van een appartement te worden verkocht.
 • Taalbereidheid: te bewijzen door schoolafkomst of een taaltest door het Huis van het Nederlands.

Absolute voorrangsregel: inwoner zijn van de gemeente.

Procedure

U kandidaat stellen voor een sociale flat kan door het ingevuld aanvraagformulier te bezorgen aan de dienst Huisvesting, Woluwestraat 1, 1830 Machelen.

Via dit formulier kan u zich kandidaat stellen voor 1 of meerdere flats.

Wat meebrengen?
 • ingevuld aanvraagformulier
 • bewijs van inkomsten
 • indien nodig: attest van taalbereidheid