Sociale huurwoningen gemeente

De gemeente beschikt over 4 wooncomplexen, waarmee ze sociale huurappartementen ter beschikking stelt van haar inwoners

Machelen

Woonproject Schelpenberg

 • J. Roelantsstraat – C. Hansoulstraat
 • Telt 10 appartementen, waarvan 9 appartementen met 2 slaapkamers en 1 appartement met 1 slaapkamer.

Wooncomplex Rode Beuk

 • J. Roelantsstraat - H. Brounsstraat
 • Telt 22 gelijkvloerse appartementen met zicht op tuin of zicht op straatzijde.

Wooncomplex Van Obberghenstraat

 • Telt 10 sociale flats met 1 slaapkamer.

Voorwaarden sociale appartementen Machelen

 • inwoner zijn van de gemeente Machelen-Diegem
 • de kandidaat dient minstens 18 jaar te zijn op datum van inschrijving
 • Inkomensvoorwaarde, gezamenlijk of afzonderlijk belastbaar inkomen
  • o Gehuwden of samenwonenden en alleenstaanden met één of meerderepersonen ten laste: 37.974 euro
  • o Alleenstaanden zonder personen ten laste: 25.317 euro
  • o Alleenstaande personen met een handicap: 27.438 euro

Het recentste aanslagbiljet wordt in aanmerking genomen of bij recente wijziging een ander attest van inkomen.

Van de inkomensvoorwaarden kan worden afgeweken.

 • Eigendomsvoorwaarde: eventuele woning die in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik is, dient na de toewijzing van een appartement te worden verkocht.
 • De kandidaat dienst zijn taalbereidheid te bewijzen door schoolafkomst of een taaltest door het Huis van het Nederlands

Diegem

Wooncomplex "Regimentsberg"

 • Kosterstraat in Diegem
 • Telt 10 sociale flats op het gelijkvloers en 10 sociale flats op de 1ste verdieping.

Voorwaarden sociale appartementen Diegem (Regimentsberg)

  • inwoner zijn van de gemeente Machelen-Diegem
  • de kandidaat dient minstens 18 jaar te zijn op datum van inschrijving
  • de huurprijs wordt berekend naar gelang het inkomen van de kandidaat
  • eigendomsvoorwaarde: de kandidaat heeft geen woning of bouwgrond
   • o volledig of gedeeltelijk in volle eigendom
   • o volledig of gedeeltelijk in vruchtgebruik
   • o volledig of gedeeltelijk in erfpacht of opstal
   • o volledig of gedeeltelijk zelf in vruchtgebruik gegeven
   • o volledig of gedeeltelijk zelf of door een derde in erfpacht of opstal gegeven.
  • De kandidaat dient zijn taalbereidheid te bewijzen door schoolafkomst of een taaltest door het Huis van het Nederlands

Procedure

U kandidaat stellen voor een flat kan, door het ingevuld aanvraagformulier te bezorgen aan de Thuisdiensten, Koningin Fabiolalaan 62, 1830 Machelen.

Via dit formulier kan u zich kandidaat stellen voor 1 of meerdere flats.

Wat meebrengen?

 • ingevuld aanvraagformulier
 • bewijs van inkomen
 • indien nodig: attest van taalbereidheid