Sociale huurwoningen huisvestingsmaatschappij

De Inter-Vilvoordse Maatschappij voor Huisvesting is een sociale huisvestingsmaatschappij en verhuurt sociale woningen.

Om een sociale woning te kunnen huren, moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen op vlak van inkomen, eigendom, taal- en inburgeringsbereidheid.

Eerst en vooral moet u zich inschrijven in het register van kandidaat-huurders.

Informatie voor de voorwaarden en inschrijven kan via http://www.intervilvoordse.be/.