Sorteren wordt beloond vanaf 1 januari 2021 Nieuws RSS

Op de recyclageparken veranderen de tarieven vanaf 1 januari 2021. Het systeem wordt logischer en eenvoudiger om toe te passen. Sorteren wordt beloond!
Ieder gezin krijgt 25 euro gratis krediet om recycleerbaar afval zonder kosten aan te voeren naar het recyclagepark. Ook voor het gevaarlijke asbest geldt dat je jaarlijks een vaste hoeveelheid gratis mag aanleveren. Voor heel wat afvalsoorten zal je net als vroeger nooit betalen.

Voor wie heel veel afval aanvoert naar het recyclagepark, worden de tarieven hoger. De overheid verplicht Incovo (en Interza) om hiervoor steeds meer de werkelijke kost aan te rekenen, zoals ze die ook betalen aan de verwerkers. 

Voorheen werd het afvaltarief bepaald door het voertuig waarmee je kwam. Met een grote aanhangwagen betaalde je altijd het hoogste tarief, zelfs al had je amper afval bij.

Wat verandert er vanaf 1 januari 2021?

  • Een tarief op basis van het volume van het aangebrachte afval.
  • Voor groot restafval (niet recycleerbare zetels, matrassen, …), asbest en gemengd bouwafval geldt het hoogste tarief.
  • Voor recycleerbaar afval (hout, groen, harde plastic, steen, …) betaal je minder.
  • Papier en karton, isomo, frituurolie, verfpotten, batterijen, KGA, elektrische apparaten, herbruikbare spulletjes, metaal, lampen en folies blijven gratis.

Bezoekers van het recyclagepark krijgen vanaf december een brochure met uitleg over het nieuwe systeem. Ook in de afvalkrant en kalender zal je er alles over kunnen lezen.

Gepubliceerd op vrijdag 4 december 2020 14.18 u.