Speelstraat

“De straat is van iedereen, niet enkel van de auto, het is ook een speel- en ontmoetingsruimte”

Een speelstraat is een openbare weg die tijdelijk én steeds tussen 10 uur en 20 uur volledig voorbehouden is aan spelende kinderen. Doorgaand verkeer is dan verboden. Alleen bewoners die in de straat wonen of er een garage hebben, mogen stapvoets in de speelstraat rijden.

Wanneer kan je een speelstraat organiseren?

Je kan een speelstraat organiseren tijdens:

 • De Buitenspeeldag, woensdagnamiddag 17 april 2024
 • De zomervakantie, vanaf maandag 1 juli tot en met vrijdag 30 augustus 2024

Voorwaarden

De voorwaarden tot het inrichten van een speelstraat zijn:

 • de straat in een woonzone ligt
 • de snelheid in de straat beperkt is tot 50 km/uur
 • er geen openbaar vervoer door de straat rijdt
 • er geen belangrijk doorgaand verkeer door de straat rijdt
 • de omliggende straten na de invoering van de speelstraat bereikbaar blijven
 • de meerderheid van bewoners van de straat akkoord gaan om een speelstraat in te richten.

Procedure

Je dient een aanvraag in:

Bij het indienen van je aanvraag, moet je ook de ingevulde bevraging toevoegen. Vergeet deze dus niet eerst in te vullen.

Deadline
 • Deadline aanvraag speelstraat Buitenspeeldag = 13 maart 2024
 • Deadline aanvraag speelstraat zomervakantie = 31 mei 2024

Het aanvraagformulier en de bewonersbevraging kan je onderaan deze webpagina terugvinden.

Een volledige aanvraag omvat:
 • Gegevens van de aanvrager
 • Gegevens van minimaal 2 peters of meters van de speelstraat
 • De naam van de straat (of het gedeelte dat moet afgesloten worden)
 • De gewenste periode en de uren van de speelstraat (opgelet, de uren vallen enkel binnen 10 uur en 20 uur)
 • Een bevraging waaruit blijkt dat de meerderheid van de bewoners van de straat akkoord is

Opgelet, enkel volledige aanvragen die binnen de vooropgestelde deadlines vallen, zullen behandeld worden door het lokaal bestuur Machelen.

Regelgeving

Wat zijn de spelregels in een speelstraat?

 • Een speelstraat organiseren is gratis
 • Lokaal bestuur Machelen levert 2 hekken om de speelstraat volledig af te sluiten, een verkeersbord ‘C3’ en een onderbord ‘speelstraat’ met de opgegeven uren
 • Elke speelstraat heeft minimaal 2 peters of meters die contactpersoon zijn en dagelijks de speelstraat organiseren. Zij engageren zich ook om de signalisatie op te plaatsen en weg te halen alsook houden ze een oogje in het zeil
 • Doorgaand verkeer is niet toegelaten. Fietsers of bestuurders die in de speelstraat wonen of er een garage hebben, mogen er wel stapvoets rijden. Hulp- en ordediensten mogen er ook door
 • In een speelstraat moeten alle andere weggebruikers voorrang verlenen aan voetgangers, skaters en spelende kinderen
 • Bewoners mogen parkeren in de speelstraat, al is het voor de kinderen leuker als ze meer speelruimte krijgen
 • Tijdens de speelstraaturen mag spelmateriaal op de weg geplaatst worden op voorwaarde dat het de doorgang van toegelaten bestuurders en prioritaire voertuigen niet hindert
 • De speelstraat is geen extra kinderopvang. Ouders blijven zelf verantwoordelijk voor hun spelende kinderen.