Speelstraat

Een speelstraat is volledig voorbehouden voor spelende kinderen. Tijdens de speelstraat wordt de straat volledig of gedeeltelijk afgesloten. Spelende kinderen en voetgangers hebben in de speelstraat voorrang op alle weggebruikers.

Doorgaand gemotoriseerd verkeer is verboden.

Voorwaarden

Wie in de straat woont:

  • mag met een motorvoertuig de straat in, maar moet stapvoets rijden.
  • mag parkeren in de speelstraat. Toch wordt aangeraden om buiten de afgesloten zone te parkeren. Zo krijgen de kinderen meer speelruimte.

Een straat komt in aanmerking als speelstraat als:

  • de straat in een woonzone ligt
  • de snelheid in de straat beperkt is tot 50 km/uur
  • er geen openbaar vervoer door de straat rijdt
  • er geen belangrijk doorgaand verkeer door de straat rijdt
  • de omliggende straten na de invoering van de speelstraat bereikbaar blijven
  • voldoende bewoners van de straat akkoord gaan om een speelstraat in te richten.

Procedure

Momenteel kunnen er geen speelstraten meer aangevraagd worden.

Om uw straat tijdelijk in te richten als speelstraat dient u vóór 10 april uw aanvraag in. Dit kan via het online aanvraagformulier, of door het ingevuld aanvraagformulier te bezorgen aan de dienst Vrije tijd. Dit kan aan het vrijetijdsloket of via mail naar vrijetijd@machelen.be.