Start werken Schetsveld Nieuws RSS

De wijk Schetsveld wordt heringericht. Maandag 17 juni starten de werken van fase 1.

Start fase 1 

De herinrichting van de wijk zal gefaseerd gebeuren. Tijdens fase 1 wordt de Schetsstraat aangepakt. De weg wordt uitgebroken en er wordt een gescheiden rioleringsstelsel geplaatst. Deze wordt als een trein doorheen de straat aangelegd (gedeeltelijk opengraven, buizen leggen en terug toeleggen). Vervolgens wordt de wegkoffer (onderbouw rijweg) aangelegd en nieuwe boordstenen geplaatst. 

In deze fase worden de voetpaden maximaal behouden. Dit om de woningen maximaal bereikbaar te houden. Deze worden later aangepakt. 

De halte voor de schoolbus wordt tijdelijk verplaatst naar de Haachtsesteenweg. Dit zal aangegeven worden met een infobord. 

Fase 1 loopt van 17 juni tot eind september, afhankelijk van weers- en andere onvoorziene omstandigheden. 

Uitgangspunten nieuw wijkplan 

  • de wegen, voetpaden, straatmeubilair en de verlichting worden aangepakt. Dit in functie van het behoud van het karakter van de wijk
  • parkeren worden gereorganiseerd
  • de verkeerscirculatie wordt verbeterd en ondergeschikt aan de woonfunctie en de zwakke weggebruiker
  • groen wordt opgewaardeerd
  • en we kiezen voor een kindvriendelijk en veilige wijk 

Welke straten worden heringericht?

  •  Schetsstraat vanaf kruispunt met Haachtsesteenweg tot aan bocht
  • J. Dilsstraat volledig met inbegrip van het kruispunt met Broekstraat
  • J.B. Jacobsstraat volledig
  • W. Willoxstraat volledig

Meer informatie via technischedienst@machelen.be of op 02 254 12 45.

Gepubliceerd op vrijdag 14 juni 2019 12.08 u.