Startschot ruimtelijke toekomstvisie voor deelgebieden Diegem Nieuws RSS

Met het ‘Masterplan omgeving Oude Woluwelaan’ gaf het lokaal bestuur het startschot voor de opmaak van een ruimtelijke toekomstvisie voor het gebied Diegem-Park, Diegem-Hoek en Diegem-Lo.

Toekomstvisie deelgebieden als beleidsdoelstelling

Het ontwikkelen van een ruimtelijke visie voor verschillende zones van onze gemeente is een belangrijke beleidsdoelstelling. Hiervoor wordt er jaarlijks een masterplan opgemaakt dat een toekomstperspectief aanreikt voor een specifiek afgebakend gebied.

Zo werd in 2019 het masterplan CAT-Site afgerond, in 2020 het inrichtingsplan zone Kerklaan-Viaduct en woonproject Lediaan, en in 2021 de gebiedsvisie voor het Bessenveld (het GEM-project).

Masterplan omgeving Oude Woluwelaan

Voor 2022 is het startschot gegeven voor de opmaak van een ruimtelijke toekomstvisie voor het gebied Diegem-Park, Diegem-Hoek en Diegem-Lo, onder de naam ‘Masterplan omgeving Oude Woluwelaan’. De doelstelling van dit plan is om voor het huidige versnipperde woon-, park- en bedrijvengebied een gedragen visie te ontwikkelen die de leefbaarheid en omgeving kwalitatief en duurzaam inricht naar de noden van de toekomst. De gemeente gaat hiervoor in zee met Plus Office Architects, in samenwerking met Witteveen+Bos en Anyways.

Steve Claeys, schepen van Ruimtelijke ordening: “Bedoeling is enerzijds alle bovenlokale plannen en ingrepen te bundelen om een duidelijk inzicht te krijgen op de ruimtelijke effecten en mogelijkheden van dit gebied. Anderzijds een gebiedsontwikkeling uit te werken die als leidraad kan dienen voor de komende decennia.

We denken hierbij beleidsmatig voornamelijk aan een aantrekkelijke woon- en parkomgeving met landschappelijke verbindingen tussen de 3 deelgebieden, aangename voet- en fietsvoorzieningen, een uitbreiding van het park van Diegem, het nuttig gebruik van de waterbuffer en het overstromingsgebied en een toekomstscenario voor Diegem-Hoek en Diegem-Lo waar wonen centraal staat. De uitwerking van deze visie zal gebeuren in overleg tussen de gemeente en de verschillende stakeholders, en in relatie met andere strategische plannen zoals het mobiliteitsplan.”

Het plan zal opgemaakt worden in 4 fases en de oplevering is voorzien in het najaar van 2022.

Gepubliceerd op woensdag 9 februari 2022 11.29 u.