Stemmen als Belg die in het buitenland verblijft

Voor welke verkiezingen kan of moet je stemmen

Belg ingeschreven in een consulaire post in een land in de Europese Unie:

 • minstens 18 jaar zijn, ten laatste op de dag van de verkiezingen
 • niet geschorst of uitgesloten zijn van het kiesrecht.

Dit is verplicht voor de federale verkiezingen.

Wens je ook deel te nemen aan de Europese verkiezingen in België, dan moet je je nog afzonderlijk inschrijven.

Wens je deel te nemen aan de Europese verkiezingen in het land waar je verblijft, zal je bij lokale autoriteiten om meer inlichtingen moeten vragen.

Belg ingeschreven in een consulaire post in een land buiten de Europese Unie:

 • minstens 18 jaar zijn, ten laatste op de dag van de verkiezingen
 • niet geschorst of uitgesloten zijn van het kiesrecht

Dit is verplicht voor de federale en Europese verkiezingen.

Hoe inschrijven

Je kan het formulier vragen bij de consulaire post. Dit formulier kan je op papier of digitaal aan je consulaire post bezorgen (ten laatste op 29 februari 2024).

Op dit formulier geef je ‘de gemeente van aanhechting’ weer. Dit verloopt via een vastgelegde procedure:

 • De Belgische gemeente waar je ooit ingeschreven was in de bevolkingsregisters. Deze aanhechting wordt aangetoond met bewijskrachtige stukken; bij ontbreken daarvan door een verklaring op erewoord.
 • Bij gebreke daaraan, de Belgische gemeente van de geboorteplaats.
 • Bij gebreke daaraan, de Belgische gemeente waar de vader of moeder in de bevolkingsregisters is ingeschreven of laatst was ingeschreven.
 • Bij gebreke daaraan, de Belgische gemeente waar echtgenoot/echtgenote, of vorige echtgenoot/echtgenote of partner in een geregistreerde samenleving is ingeschreven of was ingeschreven in de bevolkingsregisters. Deze aanhechting wordt aangetoond met bewijskrachtige stukken; bij ontbreken daarvan door een verklaring op erewoord.
 • Bij gebreke daaraan, de Belgische gemeente waar een verwant tot de derde graad in de bevolkingsregisters is ingeschreven of laatst was ingeschreven of de Belgische gemeente waar een bloedverwant in de opgaande lijn is geboren, is ingeschreven of was ingeschreven in de bevolkingsregisters. Deze aanhechting wordt aangetoond met bewijskrachtige stukken; bij ontbreken daarvan door een verklaring op erewoord.
 • Bij gebreke daaraan, de gemeente Brussel.

Tot slot geef je nog aan via welke stemwijze je wenst te stemmen:

 • Persoonlijk in België.
 • Bij volmacht in België.
 • Persoonlijk in de consulaire beroepspost.
 • Bij volmacht in de consulaire beroepspost.
 • Per briefwisseling.