Stemmen als niet-Belg

U bent een niet-Belg met een nationaliteit van een Lidstaat van de Europese Unie

Als onderdaan van een Lidstaat van de Europese Unie kan u deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen op voorwaarde dat u voldoet aan de voorwaarden voor uitoefening van het kiesrecht en dat u zich vooraf inschrijft als kiezer.

Eenmaal u uw stemrecht bekomen heeft, bent u verplicht te komen stemmen.

Merk op dat degenen die zich ingeschreven hebben voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2000, 2006, 2012 zich niet meer als kiezer moeten inschrijven voor de verkiezingen van 2018 !

Aan welke voorwaarden moet u voldoen ?
  • Onderdaan zijn van één van de 27 andere lidstaten van de Europese Unie;

  • Op 14 oktober 2018 minstens 18 jaar oud zijn;

  • Op 1 augustus 2018 ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van de gemeente Machelen;

  • Op 14 oktober 2018 genieten van de burgerlijke en politieke rechten;

  • Ten laatste op 31 juli 2018 de aanvraag indienen om ingeschreven te worden op de kiezerslijst;

Om u in te schrijven, moet u het inschrijvingsformulier invullen en afgeven voor 31 juli 2018 aan uw gemeentebestuur.

 

U bent een niet-Belg met een nationaliteit van een land buiten de Europese Unie

Als onderdaan van een staat buiten de Europese Unie die sinds minstens vijf jaar in België woont, mag deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen, op voorwaarde dat u voldoet aan de voorwaarden voor uitoefening van het kiesrecht (uitzondering: nationaliteitsvereiste) en dat u zich vooraf inschrijft als kiezer. Eenmaal u uw stemrecht bekomen heeft, bent u verplicht te komen stemmen.

Merk op dat degenen die zich ingeschreven hebben voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2000, 2006 of 2012 zich niet meer als kiezer moeten inschrijven voor de verkiezingen van 2018. 

Aan welke voorwaarden voldoen ?
  • Op 14 oktober 2018 minstens 18 jaar oud zijn;

  • Op 1 augustus 2018 ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van de gemeente Machelen;

  • Op 14 oktober 2018 genieten van de burgerlijke en politieke rechten;

  • Aantonen dat u 5 jaar ononderbroken uw hoofdverblijfplaats in België heeft, gedekt door een wettig verblijf;

Om u in te schrijven, moet u het inschrijvingsformulier invullen en afgeven vóór 31 juli 2018 aan uw gemeentebestuur. U moet eveneens een verklaring tekenen waarin u zich ertoe verbindt om de Grondwet, de wetten van het Belgische volk en het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden na te leven. Deze verklaring staat in het inschrijvingsformulier.

Regelgeving