Steunpunt Bos

Ben jij in het bezit van bos, of wil je graag een stuk bos aanleggen? Heb je vragen over de keuze van de ‘juiste’ boomsoort, de uitvoering van beheerwerken, de aanvraag van een kapmachtiging, de opmaak van een beheerplan? Een team van medewerkers van het Steunpunt Bos helpt je graag op weg.

Waarom is jouw bos belangrijk?

Bossen zijn van groot maatschappelijk belang. Ze bieden ook talrijke andere diensten. Denk maar aan schaduw en verkoeling tijdens warme zomerdagen en hittegolven, een plek om te wandelen of te fietsen, een leefgebied voor tal van planten en dieren, de opslag van koolstof en de aanmaak van zuurstof, luchtzuivering, productie van hout voor verschillende gebruiken... 

Het Steunpunt Bos van de provincie Vlaams-Brabant wil daarom werk maken van meer én beter bos.

Waarvoor kan je helemaal gratis terecht bij het Steunpunt Bos?

 De bosmedewerkers staan klaar voor …

  • een vrijblijvend verkennend terreinbezoek
  • vragen over en hulp bij administratieve aspecten zoals kapmachtigingen, subsidies, wetgeving …
  • advies en ondersteuning

Voor wie?

Dit steunpunt ondersteunt alle boseigenaars (kleine, grote, particulieren, overheden,…). De bosmedewerkers doen dat volgens jouw wensen, én met aandacht voor het economische, ecologische en sociale aspect.

Waar kan je ons vinden?

Contacteer het Steunpunt Bos:

Matthias Vermeire - 0471 66 21 81 of matthias.vermeire@vlaamsbrabant.be

& Margot Degroote - 02 253 43 04 of margot.degroote@brabantsekouters.be

Of laat je gegevens achter op www.vlaamsbrabant.be/steunpuntbos