Stofhinder werken Woluwelaan Nieuws RSS

De gemeente kreeg melding van stofhinder (kalk). Deze hinder is het gevolg van de werken aan de Woluwelaan. Dit kan mogelijks schade geven. Lees verder wat je kan doen.

Indien het stof nog aanwezig is, kan je dit het best verwijderen door droog weg te blazen of overvloedig af te spoelen met water. Zo ontstaat er geen schade.

Als je hiervan toch blijvende schade opliep als gevolg van deze werken, dan moet je dit zo snel als mogelijk melden aan de Vlaams Milieumaatschappij (VMM). Zij zullen een schadedossier opstarten. Om aanspraak te kunnen maken op een schadevergoeding, moet je bewijzen kunnen voorleggen en een dossier samenstellen.

Welke inlichtingen moeten in jouw melding?

  • Een zo exact mogelijke plaatsbeschrijving.
  • De juiste datum waarop de schade veroorzaakt werd.
  • Naam en adres van de schade-eiser.
  • Merk, type en nummerplaat van het voertuig.
  • Een goede omschrijving en bewijs (foto’s) van de opgelopen schade.
  • Kopie van de aangifte van het voorval (bijvoorbeeld het proces-verbaal van de politie, een schadenota van de verzekering).
  • Een offerte of factuur van de schade.

Dit mag je overmaken aan de VMM via k.soete@vmm.be.

Gepubliceerd op donderdag 1 december 2022 11.59 u.