Stookoliepremie Nieuws RSS

Personen in een financieel moeilijke situatie kunnen onder bepaalde voorwaarden jaarlijks een verwarmingstoelage of stookoliepremie aanvragen van het Sociaal Verwarmingsfonds.

Voorwaarden

Je hebt recht op een verhoogde tegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering én het jaarlijks bruto belastbaar inkomen van het huishouden is lager dan of gelijk aan 19.566,25 euro (verhoogd met 3.622,24 euro per persoon ten laste).

Je zit in een schuldbemiddeling of een collectieve schuldenregeling én je kan de verwarmingsfactuur niet betalen.

Bedrag

Het Fonds komt voor maximaal 1 500 liter per verwarmingsperiode en per huishouden tussen.

Verwarming met aan de pomp gekochte mazout of lamppetroleum: forfait van €210.

Grote hoeveelheden geleverde brandstoffen: tussen 14 cent en 20 cent per liter. Het bedrag is afhankelijk van de prijs van de gefactureerde brandstof. De toelage per huishouden is maximaal 300 euro.

Procedure

Neem binnen de 60 dagen na de levering van je brandstof contact op met de sociale dienst via socialedienst@machelen.be of 02 756 55 10.

Gepubliceerd op donderdag 19 november 2020 15.02 u.