Streekeigen bomen en struiken

Bomen, struiken en planten die in de eigen streek thuishoren, vormen de beste keuze voor uw tuin. Zo sluit de tuin beter aan bij het omliggende landschap.

Streekeigen groen heeft ook een belangrijke natuurwaarde: vele diersoorten (vogels, vlinders, egels,...) hebben nood aan streekeigen planten om zich te voeden, te schuilen of te verblijven. Bovendien heeft streekeigen groen tal van andere voordelen t.o.v. uitheems (sier)groen: goedkoper, snellere groei, langere levensduur, beter aangepast aan ons klimaat en beter bestand tegen ziekten en plagen.

Bomen

Beuk, Boswilg, Gewone es, Gewone vlier, Gladde iep, Grauwe wilg, Haagbeuk, Ratelpopulier, Ruwe berk, Schietwilg, Spaanse aak, Wilde peer, Wintereik, Winterlinde, Zachte berk, Zoete kers, Zomereik, Zwarte els.

Struiken

Brem, Eenstijlige meidoorn, Gelderse roos, Hazelaar, Hondsroos, Hulst, Mispel, Sleedoorn, Sporkehout of vuilboom, Taxus, Vlier, Vogelkers, Wilde kardinaalsmuts, Wilde liguster, Wilde lijsterbes, Rode kornoelje.