Strenge controle op verhuur van voertuigen met bestuurder Nieuws RSS

Gerichte controle op het verhuur van voertuigen met bestuurder hebben fraude aan het licht gebracht. Machelen voert nu de controles op, in samenwerking met de politie in de strijd tegen fiscale fraude en domiciliefraude.

Voor het verhuur van voertuigen met een bestuurder heb je een vergunning nodig. Sinds 2016 is er in Machelen een sterke toename van het aantal aanvragen hiervoor. Onderzoek van de gemeentediensten heeft in een aantal gevallen fraude naar boven gebracht.

Om de duurdere en meer complexe regelgeving in Brussel te omzeilen, doen exploitanten steeds vaker een aanvraag in de randgemeenten. Om een vergunning te bekomen dienen de exploitanten een exploitatieadres te hebben in de gemeente waar ze de aanvraag indienen. De gemeente stelde vast dat zij vaak een postbusadres opgeven. De meeste exploitanten huren een kantoor in de industriezone van Diegem.

Eens de vergunning voor 5 jaar op zak, merken we dat een aantal na een tijdje hun kantoor niet meer verder huurden en hun exploitatie volledig vanuit Brussel deden. Dit is fraude en kunnen we niet tollereren.

In januari en maart werd een grootscheepse controle uitgevoerd door de politiediensten in samenwerking met de economische inspectie. Bij deze controles werd vastgesteld dat heel wat exploitanten enkel een postbusadres in Diegem hebben, anderen hebben zelfs geen huurcontract meer hebben.

We voeren de controle op. Zo zal bij elke nieuwe aanvraag een controle ter plaatse uitgevoerd worden door de politie. Pas na een positief advies van de politie kan een vergunning toegekend worden. Deze week heeft het college nog 7 vergunningen ingetrokken. Dit versterkt toezicht blijft aangehouden.

Gepubliceerd op donderdag 28 maart 2019 16.19 u.