Subsidie jubilerende vereniging

Wat?

Deze subsidie is een toelage die wordt verleend aan jubilerende verenigingen bij 25-, 50-, 60-, 65-, 70-, 75-, 80-, 90-, 100- en meer dan 100-jarig bestaan (met een veelvoud van 10 jaar bestaan).

Voor wie?

Erkende Machelse verenigingen.

Voorwaarden

De activiteit van de vereniging moet plaatsvinden op het grondgebied van de gemeente Machelen.

De aanvraag van de jubileumtoelage dient te gebeuren in het jaar voorafgaand aan het jubileumjaar.

Procedure 

Vul het aanvraagformulier en bezorg dit met de nodige bewijsstukken aan de dienst Vrije tijd via vrijetijd@machelen.be of per post aan gemeente, Woluwestraat 1, 1830 Machelen.

Je aanvraag bevat: 

  • De nodige stukken die de bestaansduur van de vereniging aantonen
  • Naam en maatschappelijke zetel van de vereniging en rekeningnummer
  • Naam en adres van twee verantwoordelijke organisatoren 
  • De gedetailleerde begroting van de verwachte inkomsten en uitgaven met een toelichting per uitgavepost
  • Plaats en datum van de activiteit
  • Een omschrijving van de activiteit

Bedrag

  • 25 jaar: € 500
  • 50 jaar: € 1000
  • Vanaf 75 jaar, elke 25 jaar: € 1000