Subsidie uitbating buurtwinkel

De subsidie van 250 euro wil de uitbating van buurtwinkels stimuleren in de woonwijken op wandelafstand voor onze inwoners.

Voorwaarden

 • Enkel de uitbating van een bakkerij, slagerij, kaaswinkel, viswinkel, groentewinkel of superette komt in aanmerking voor de ondersteuning.
 • Het hoofdassortiment dient te bestaan uit:
  • ofwel vers brood, patisserie en afgeleide producten (bakkerij)
  • ofwel vers vlees, vleesbereidingen en afgeleide producten (slagerij)
  • ofwel verse kaas, kaasbereidingen en afgeleide producten ( kaaswinkel)
  • ofwel verse vis, visbereidingen en afgeleide producten (viswinkel)
  • ofwel verse groenten en afgeleide producten ( groentewinkel)
  • ofwel een productmix voor dagelijkse voeding (superette), het bedoelde aanbod wordt afgeleid uit de voedingsdriehoek graanproducten (brood, pasta, rijst), groenten & fruit, zuivelproducten, vlees en vis.
 • Voor een bakkerij, slagerij, kaaswinkel, viswinkel en groentewinkel is een nevenassortiment algemene voeding ook toegelaten.
 • Winkels met een netto verkoopoppervlakte groter dan 150m² komen niet in aanmerking.
 • Ketenfilialen komen niet in aanmerking, tenzij de uitbating ervan gebeurt onder het statuut van zelfstandig concessiehouder of franchisenemer.
 • Nachtwinkels en buurtwinkels waar gok en/of loterijproducten worden aangeboden, zijn uitgesloten.
 • Ambulante handel is uitgesloten.

Procedure

De dienst lokale economie schrijft jaarlijks alle in aanmerking komende buurtwinkels aan voor het indienen van de nodige gegevens om de subsidie te ontvangen. Dit gebeurt via het aanvraagformulier. Het aanvraagformulier dient ingediend te worden bij het gemeentelijk secretariaat.

De uitbater wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van het al dan niet toekennen van de subsidie.

Bedrag

Subsidie van 250 euro.