Subsidiereglement voor verenigingen vernieuwd Nieuws RSS

Nieuw subsidiereglement moet ervoor zorgen dat het middenveld zich mee achter de sociale en maatschappelijke doelstellingen van het bestuur kan scharen.

In Machelen en Diegem zijn er heel wat verenigingen actief. Het lokaal bestuur wil een goed klimaat creëren waar het verenigingsleven goed kan gedijen. Daarom keurde de gemeente een nieuw subsidiereglement goed dat ervoor zorgt dat het middenveld zich mee achter de sociale en maatschappelijke doelstellingen van het bestuur kan scharen.

Onze gemeente kent traditioneel een rijk verenigingsleven. De organisaties zijn actief op vlak van sport, cultuur, jeugd, …Verenigingen kunnen doorgaans rekenen op verschillende vormen van ondersteuning: vorming, infrastructuur, uitleendienst, subsidies, .. Zij dragen immers bij aan sociale cohesie, welzijn en vooral plezier.

Vereenvoudiging voor meer transparantie

Om de verenigingen nog beter te ondersteunen, keurde de gemeenteraad een nieuw subsidiereglement goed. Dit reglement moet een vereenvoudiging zijn van de bestaande diverse subsidiereglementen.

Alle erkende verenigingen kunnen intekenen op een algemeen aanbod zoals kampen, gemeenschapsvormende activiteiten, beweeglessen, vorming. Per sector kan er bovendien steeds ingetekend worden op specifieke onderdelen van jeugd, sport en cultuur.

Doelgroepenwerking

Nieuw in het reglement is dat verenigingen een subsidie kunnen aanvragen voor een specifiek project. Jaarlijks werken we hierbij rond een specifiek thema waarbij we een antwoord willen bieden op de talrijke maatschappelijke uitdagingen. Op die manier kunnen we onze verenigingen stimuleren bij te dragen tot de sociale en maatschappelijke doelstellingen van het bestuur.

Thema - buitenschoolse opvang en activiteiten (BOA)

Voor het werkingsjaar 2022-2023 is dat buitenschoolse opvang en activiteiten (BOA). Elke gemeente heeft een uniek aanbod opvang en vrije tijd. Een lokaal aanbod buitenschoolse opvang en activiteiten moet ervoor zorgen dat alle kinderen alle kansen krijgen om zich te ontplooien. Ze krijgen speelmogelijkheden die inspelen op hun interesses en talenten. Het aanbod streeft naar een evenwichtige combinatie werk, opleiding en gezin voor de ouders. Elk gezin, ongeacht achtergrond, religie of ondersteuningsbehoeften, moet zich er welkom voelen.

Samen zorgen we ervoor dat alle kinderen van de lagere scholen in Machelen-Diegem een leuke vrijetijdsactiviteit kunnen beoefenen tijdens de naschoolse opvanguren.

Het nieuwe reglement treedt in werking op 1 september 2022. We voorzien een overgangsregeling tot juni 2025 zodat elke vereniging voldoende tijd krijgt zijn werking aan te passen.

Gepubliceerd op donderdag 30 juni 2022 8 u.