Samen schoon

Propere straten, mooie pleintjes, zuivere bermen … We dromen er allen van. Maar het is ook het streefdoel van de gemeente.

Het is aangenamer om ’s morgens de deur uit te gaan in een nette en verzorgde straat zonder rondslingerende papiertjes of woekerend onkruid.

De gemeente onderneemt al heel wat om het openbaar domein zo netjes mogelijk te houden. Een schone gemeente kunnen we echt niet alleen. De campagne Samen Schoon wil bewoners sensibiliseren en actief betrekken bij de netheid van het openbaar domein. Burgers die initiatieven nemen om bij te dragen tot de netheid van hun buurt, krijgen de nodige ondersteuning.

Samen Schoon?

“Samen” reflecteert naar een gezamenlijke inspanning van gemeentediensten en van inwoners, verenigingen en bedrijven. Het verwijst ook naar de 2 deelgemeenten Machelen en Diegem.

“Schoon” duidt op "proper", “net” en ook op een “mooie” gemeente.