Bekendmakingen

Digitale raadpleging van de dossiers is mogelijk via het omgevingsloket.

 

Volksraadpleging
Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan GRUP - Ruimtelijke herinrichting van de Ring rond Brussel (R0) deel Noord

De start- en procesnota liggen ter inzage in het gemeentehuis. U kunt deze ook downloaden via Omgeving Vlaanderen en Werken aan de Ring.

Meer informatie..