Bekendmakingen

Digitale raadpleging van de dossiers is mogelijk via het omgevingsloket.

 

 
Melding tijdelijke proefboring geothermie

Aanvrager: ENERGY TO ZERO CONSULT NV
Ligging: Leonardo da Vincilaan 21, 1831 DIEGEM

Meer informatie..

Melding exploitatie transformatoren

Aanvrager: BRUSSELS AIRPORT COMPANY NV
Ligging: Bedrijvenzone MACHELEN CARGO, gebouw 66B, 1831 Diegem

Meer informatie..

Kennisgeving plan-MER Programmatische Aanpak Stikstop (PAS)

De kennisgeving van het plan-MER “Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)” ligt ter inzage van 16 augustus tot en met 16 oktober 2018.

Meer informatie..