Bekendmakingen

Op deze pagina vindt u meer informatie over openbare onderzoeken over omgevingsaanvragen. 

Toelichting

De dossiers inkijken en informatie bekomen over de dossiers kan bij het gemeentebestuur van Machelen, Woluwestraat 1, dienst Ruimtelijke ordening of Leefmilieu. Digitale raadpleging is mogelijk via het omgevingsloket.

Standpunten, bezwaren of opmerkingen over de aanvragen kunnen ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief op hogervermeld adres of via het omgevingsloket.

Openbare onderzoeken
 • Aanvrager: Abelag Handling
 • Onderwerp: aanvraag tot bijstelling van de milieuvoorwaarden uit de vergunning
 • Ligging: Bedrijvenzone Diegem - Luchthaven 28 te 1830 Machelen
 • Termijn openbaar onderzoek: 20/02/2018 tot en met 21/03/2018
 • Meer informatie

 

 • Aanvrager: Gemeente Machelen
 • Onderwerp: Openbaar onderzoek Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Diegem Pegasuspark
 • Ligging: Diegem Pegasuspark
 • Termijn openbaar onderzoek: van 15/2/2018 tot en met 17/4/2018
 • Meer informatie

 

 • Aanvrager: Brussels Airport Company
 • Onderwerp: Openbaar onderzoek aanvraag omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit
 • Ligging: Bedrijvenzone Machelen Cargo gebouw 704 te 1830 Machelen, kadastraal gekend: afdeling 1, sectie C, perceelnr.: 409D
 • Termijn openbaar onderzoek: van 27/12/2017 tot 25/01/2018
 • Meer informatie