Bekendmakingen

Op deze pagina vindt u meer informatie over openbare onderzoeken over omgevingsaanvragen. 

Toelichting

De dossiers inkijken en informatie bekomen over de dossiers kan bij het gemeentebestuur van Machelen, Woluwestraat 1, dienst Ruimtelijke ordening of Leefmilieu. Digitale raadpleging is mogelijk via het omgevingsloket.

Standpunten, bezwaren of opmerkingen over de aanvragen kunnen ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief op hogervermeld adres of via het omgevingsloket.

Openbare onderzoeken
 • Aanvrager: Wojciech Mackowiak
 • Onderwerp: beslissing: omgevingsvergunning verleend
 • Ligging: Peutiesesteenweg 18, 1830 Machelen
 • Termijn ter inzage: 24/04/2018 tot en met 24/05/2018
 • Meer informatie

 

 • Aanvrager: Vanderhoeven - Soetaers
 • Onderwerp: beslissing: omgevingsvergunning verleend
 • Ligging: Frans Buekenhoutstraat 25, 1831 Diegem
 • Termijn ter inzage: 24/04/2018 tot en met 24/05/2018 
 • Meer informatie

 

 • Aanvrager: Benvenuto - Abdelkhalek
 • Onderwerp: openbaar onderzoek omgevingsvergunning uitbreiding woonzone
 • Ligging: Zaventemsesteenweg 32-32a, 1831 Diegem 
 • Termijn openbaar onderzoek: 16/04/2018 tot en met 16/05/2018 
 • Meer informatie

 

 • Aanvrager: Brussels Airport Company 
 • Onderwerp: beslissing omgevingsvergunning bouwen BAC accommodatie voor speciale goederen index A – milieuvergunning klasse 3
 • Ligging: Machelen, 2de afd, sectie A nr 9 R 3
 • Termijn indienen bezwaar: vervaltermijn van 45 dagen te rekenen vanaf 16/04/2018 (dag niet inbegrepen)
 • Meer informatie

 

 • Aanvrager: Taveirne Algemene Ondernemingen - Steven Becaus
 • Onderwerp: aanvraag openbaar onderzoek omgevingsvergunning
 • Ligging: Beaulieustraat 2 en 4, 1830 Machelen
 • Termijn openbaar onderzoek: 12/04/2018 tot 12/05/2018
 • Meer informatie

 

 • Aanvrager: Brussels Airport Company 
 • Onderwerp: beslissing omgevingsvergunning verbouwen en uitbreiden van BAC gebouw
 • Ligging: Machelen, 1ste afd, sectie C nr 409 D
 • Termijn indienen bezwaar: vervaltermijn van 45 dagen te rekenen vanaf 04/04/2018 (dag niet inbegrepen)
 • Meer informatie

 

 • Aanvrager: Saabettin Kasap
 • Onderwerp: beslissing omgevingsvergunning voor vervangen van ramen
 • Ligging: Camille Françoisstraat 97-99, 1830 Machelen
 • Termijn: 28/03/2018 tot en met 27/04/2018
 • Meer informatie

 

 • Aanvrager: Chefiri
 • Onderwerp: aanvraag openbaar onderzoek transformatie en uitbreiding gelijkvloers eengezinswoning met constructie van dakkapel
 • Ligging: Frans Degeyndtgaarde 21, 1831 Diegem
 • Termijn openbaar onderzoek: 26/03/2018 tot en met 25/04/2018
 • Meer informatie

 

 • Aanvrager: Cofinimmo
 • Onderwerp: aanvraag omgevingsvergunning Park Hill 16-18
 • Ligging: terrein met als ligging Jan Emiel Mommaertslaan 16, Jan Emiel Mommaertslaan 16A, Jan Emiel Mommaertslaan 16B, Jan Emiel Mommaertslaan 18, Jan Emiel Mommaertslaan 18A, Jan Emiel Mommaertslaan 18B te 1831 Machelen, en met als kadastrale ligging Afdeling 23015, sectie B, perceel 221A8, 221B8
 • Termijn openbaar onderzoek: 26/03/2018 tot en met 25/04/2018
 • Meer informatie

 

 • Aanvrager: Karel Haemels
 • Onderwerp: beslissing omgevingsvergunning voor aanleg waterdoorlatende verharding
 • Ligging: Pierre Raedemaekersstraat 72, 1830 Machelen
 • Termijn: 12/03/2018 tot en met 11/04/2018
 • Meer informatie

 

 • Aanvrager: Philippe Baeten
 • Onderwerp: aanvraag van omgevingsvergunning voor bouw van pergola en veranda
 • Ligging: Peutiesteenweg 84a, 1830 Machelen
 • Termijn openbaar onderzoek: 05/03/2018 tot en met 04/04//2018
 • Meer informatie

 

 • Aanvrager: Abelag Handling
 • Onderwerp: aanvraag tot bijstelling van de milieuvoorwaarden uit de vergunning
 • Ligging: Bedrijvenzone Diegem - Luchthaven 28 te 1830 Machelen
 • Termijn openbaar onderzoek: 20/02/2018 tot en met 21/03/2018
 • Meer informatie

 

 • Aanvrager: Gemeente Machelen
 • Onderwerp: openbaar onderzoek Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Diegem Pegasuspark
 • Ligging: Diegem Pegasuspark
 • Termijn openbaar onderzoek: van 15/2/2018 tot en met 17/4/2018
 • Meer informatie