Thuisdiensten op huisbezoek Nieuws RSS

Al 480 75-plussers kregen een hartverwarmend huisbezoek van de thuisdiensten. De ouderenweek was aanleiding om de thuisdiensten beter bekend te maken.

Van 22 tot 27 november brachten medewerkers van de thuisdiensten, de schepen voor seniorenbeleid, de gemeenschapswachten en enkele vrijwilligers een hartverwarmend huisbezoek aan zo’n 480 75-plussers. Ze gingen van deur tot deur mét een koffietas gevuld met lekkernijen en informatie over de werking van de thuisdiensten. Tegen eind december worden er nog 90 mensen bezocht.

De doelgroep van deze actie zijn de 75- tot 85-jarigen die momenteel nog niet bekend zijn bij onze thuisdiensten. De 85-plussers kregen eerder dit jaar al een bezoekje met het project van “De gele doos”. In 2023 zullen ook zij opnieuw allen een huisbezoek aangeboden krijgen.

Eenzaamheid doorbreken

Met onze klassieke activiteiten voor senioren bereiken we vooral dezelfde actieve en mobiele senioren. Een heel fijn en trouw publiek. Maar we wilden nu net die mensen bereiken die, omwille van fysieke, mentale of sociale problemen, niet naar georganiseerde activiteiten komen. Net die problemen die de kans op eenzaamheid vergroten.

Thuisdiensten krijgen een gezicht

Met een huisbezoek krijgen de thuisdiensten een gezicht en worden ze beter toegankelijk. Onze boodschap naar de ouderen toe is dat ze er niet alleen voor staan. Ook wanneer iemand gewoon behoefte heeft aan een babbel, of even sociaal contact wenst. De thuisdiensten zijn er voor iedereen en geen vraag is ons te gek.

Gepubliceerd op woensdag 14 december 2022 8 u.