Tijdelijke uitbreiding sociaal tarief elektriciteit en gas Nieuws RSS

Meer mensen met een laag inkomen kunnen nu tijdelijk recht hebben op een sociaal tarief voor gas en elektriciteit.

Personen die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming en een contract hebben afgesloten voor de aankoop van elektriciteit en aardgas voor eigen gebruik (residentiële afnemer), hebben van 1 februari 2021 tot en met 31 december 2021 tijdelijk recht op het sociaal tarief.

Wat is het sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas?

Het sociaal tarief is een maatregel om personen of gezinnen die behoren tot bepaalde categorieën van rechthebbenden te helpen om hun elektriciteits- en/of aardgasrekening te betalen. Het is identiek in heel België, ongeacht de energieleverancier of de netbeheerder. 

De sociale tarieven voor elektriciteit en/of aardgas

  • Voor elektriciteit varieert het sociaal tarief naargelang uw gezin beschikt over een enkelvoudige teller (dagteller), een tweevoudige teller (dag- en nachtteller), of uitsluitend over een nachtteller.
  • Voor aardgas bestaat er één enkel sociaal tarief.
  • Als uw gezin een budgetmeter heeft, wordt het sociaal tarief eveneens toegekend als uw gezin tot een rechthebbende categorie behoort.

Automatisch toegekend

Het sociaal tarief voor elektriciteit en/of aardgas wordt u in de meeste gevallen automatisch toegekend. U hoeft dus geen stappen te ondernemen. Het is de FOD Economie die om de drie maanden aan de energieleverancier meedeelt welke klanten recht hebben op het sociaal tarief.

Klanten die het tijdelijke voordeel genieten zullen dat ten vroegste in mei zien op hun energiefactuur. De energieleverancier past het sociaal tarief dan retroactief toe vanaf 1 februari 2021. 

Als uw energieleverancier in mei 2021 geen informatie over uw recht op het sociaal tarief heeft gekregen, vraagt u een papieren attest aan bij uw ziekenfonds.
Voor het sociaal tarief is een specifiek attest (PDF) beschikbaar. Dat attest bezorgt u aan uw energieleverancier.

Andere vragen?

U kunt contact opnemen met het Contact Center 

0800 120 33 of info.eco@economie.fgov.be 

Gepubliceerd op woensdag 10 februari 2021 20.53 u.