Transformadie 2020

Waar het nog beter is om te wonen, te werken en te ontspannen, voor jong en oud.

Door tal van grote en kleine projecten willen we een kwalitatieve ontwikkeling van de woonkernen realiseren, met voldoende aandacht voor verkeersveiligheid en open ruimten en groenvoorzieningen. Tegelijkertijd wil het gemeentebestuur de handelsfunctie en de cultuurbeleving in de gemeente versterken.

Een vernieuwend aspect dat als een rode draad doorheen het hele traject zal lopen, is participatie. De transformatie kan niet optimaal gebeuren zonder de inwoners, de jeugd, verenigingen en andere betrokkenen mee aan de tekentafel te krijgen. Door middel van participatie-oefeningen wil de gemeente haar inwoners betrekken in het proces.

Lopende projecten

Afgewerkte projecten

theme-sub-title