TransforMaDie 2020

"transforMaDie 2020" is het plan waarmee het gemeentebestuur Machelen en Diegem wil omvormen tot een moderne, groene en gezellige gemeente. Waar het nog beter is om te wonen, te werken en te ontspannen, voor jong en oud.

Door tal van grote en kleine projecten willen we een kwalitatieve ontwikkeling van de woonkernen realiseren, met voldoende aandacht voor verkeersveiligheid en open ruimten en groenvoorzieningen. Tegelijkertijd wil het gemeentebestuur de handelsfunctie en de cultuurbeleving in de gemeente versterken.

Een vernieuwend aspect dat als een rode draad doorheen het hele traject zal lopen, is participatie. De transformatie kan niet optimaal gebeuren zonder de inwoners, de jeugd, verenigingen en andere betrokkenen mee aan de tekentafel te krijgen. Door middel van participatie-oefeningen wil de gemeente haar inwoners betrekken in het proces.

Meer informatie: 02 254 12 14 of transformadie2020@machelen.be.

Lopende projecten
Afgewerkte projecten
  • Fietspad Nijserenweg
  • De Spoelberchplein