Tussenkomst gemeentelijke buspas schoolkinderen

Onder bepaalde voorwaarden kan u een tussenkomst krijgen in het gemeentelijk busvervoer voor de basisscholen.

Voorwaarden

Aanvraag indienen bij een maatschappelijk werker. Na een sociaal onderzoek wordt dit al dan niet toegekend.