Tussenkomst gemeentelijke buspas schoolkinderen

Onder bepaalde voorwaarden kan u een tussenkomst krijgen in het gemeentelijk busvervoer voor de basisscholen.

Voorwaarden

Maak een afspraak bij de Sociale dienst. Een maatschappelijk werk(st)er luistert naar uw verhaal luisteren en onderzoekt uw sociale en financiële situatie om te bepalen of u hier recht op heeft.