Uitbreiding kinderopvangplaatsen Nieuws RSS

In het voorjaar van 2021 zal Kind en Gezin een oproep lanceren voor extra kinderopvangplaatsen. Dit kan in bestaande of nieuwe initiatieven. Hoe dien je een aanvraag in en welke criteria worden gehanteerd?

De Vlaamse Overheid voorziet tot 2024 verschillende uitbreidingsronden voor de erkenning en subsidiëring van kinderopvang.

Als lokaal bestuur willen we voorbereid zijn op zo’n uitbreidingsronde. Daarom werkten we beoordelingscriteria uit en een aanvraagprocedure.

De criteria zijn opgesteld in functie van de meerjarenplanning en de beleidsdoelen. Wat vinden we belangrijk voor de kinderopvang in onze gemeente? Hier worden punten aan toegewezen om zo te bepalen of er een positief of een negatief advies gegeven wordt aan de organisatoren die zich kandidaat stelden.

In de procedure staat beschreven hoe de aanvraag dient te gebeuren en hoe het advies tot stand komt.

Raadpleeg criteria en procedure..

Gepubliceerd op dinsdag 29 december 2020 16.59 u.