Vaccinatiecentrum

De centra worden momenteel klaargestoomd zodat op 15 februari gestart kan worden met de gefaseerde vaccinatie van de bevolking.

Vaccinatiecentrum in cc Het Bolwerk (VC Bolwerk) voor de inwoners van Machelen en Vilvoorde

Na een evaluatie van de mogelijke locaties kozen de 2 besturen voor cc Het Bolwerk. Het gebouw voldoet immers aan de essentiële basisvoorwaarden voor een veilige en efficiënte vaccinatiecampagne: 

  • centraal gelegen en makkelijk bereikbaar te voet, met het openbaar vervoer, de wagen of de fiets;
  • voldoende capaciteit voor de verschillende vaccinatiestromen;
  • aangepast qua uitrusting en opzet waardoor het centrum flexibel inzetbaar is. 

Uitrol van het vaccinatiecentrum

De uitrol van het vaccinatiecentrum in Vilvoorde gebeurt in samenwerking met Sportizon, een Vilvoords bedrijf uit de evenementensector. Zij gaan intensief aan de slag zodat het vaccinatiecentrum, na de nodige testfases, op 15 februari kan starten.

Lodewijk De Witte neemt de algemene coördinatie van het VC Bolwerk op zich. Hij stuurt lokaal het team aan en vormt de link naar de eerstelijnszone BraViO, het Agentschap Zorg en Gezondheid en beide lokale besturen.

Wanneer en hoe kan de bevolking in VC Bolwerk terecht?

Inwoners van Vilvoorde en Machelen zullen per e-mail, sms en brief uitgenodigd worden voor hun vaccinatieprik. Zij hoeven hier zelf niets voor te doen. De vaccinatie volgt een vooropgestelde fasering die in functie van de toevoer van de vaccins kan variëren. Alle informatie over deze fasering is terug te vinden op http://laatjevaccineren.be/volgorde-van-vaccineren/.

Er wordt ook de nodige aandacht gegeven aan minder mobiele of anders valide inwoners en diverse doelgroepen. De vaccinatie biedt ons allen een perspectief op een terugkeer naar een normaler leven. Maar dit normaler leven kunnen we enkel halen indien meer dan 70% van onze inwoners zich laten vaccineren. Het is dus essentieel dat we iedereen kunnen bereiken.

Helpende handen bij het vaccineren

Om alles in goede banen te leiden, is VC Bolwerk op zoek naar heel wat helpende handen met uiteenlopende profielen. Via verschillende kanalen kunnen vrijwilligers zich kandidaat stellen:

Ook het platform Help de helpers zet mee de schouders onder de vaccinatiecampagnes in Vlaanderen.

Alle informatie rond de vaccinatiecampagne in CC Bolwerk wordt de komende dagen gebundeld op www.machelen.be/vaccineren. Je kan ook steeds terecht op www.laatjevaccineren.be voor algemene vragen rond de campagne.