Veiligheid

Veiligheid van de openbare orde

Op grond van artikel 15 van de nieuwe gemeentewet is de gemeente verantwoordelijk voor het bewaren van de openbare rust en orde op het grondgebied van de gemeente. Hiertoe neemt zij de nodige besluiten en doet zij beroep op de lokale politie. De politie kan bepaalde dwangmiddelen gebruiken om de verordeningen van de overheid te doen naleven.

Beveiliging evenement

Als organisator bent u verantwoordelijk voor de veiligheid tijdens de duur van het ingerichte evenement. Deze verantwoordelijkheid wordt beperkt tot de zaal, het stuk grond of de tent waar het evenement doorgaat.

Als organisator zorgt u er dus voor dat het evenement in alle veiligheid en kalmte kan verlopen. Toezicht op de aanwezige personen is aangewezen. De lokale politie kan dit niet doen voor elk evenement dat in de gemeente wordt ingericht. De organisator zal dus beroep moeten doen op andere mensen.

  • De veiligheidsverantwoordelijke: wordt aangesteld door de organisator. In de meeste gevallen is het iemand van de organisatie zelf. Hij is de spilfiguur in de samenwerking met de politie, de organisatie of de diensten die instaan voor het toezicht op de aanwezigen.

  • Professionele bewakingsfirma: wanneer u beroep doet op een professionele bewakingsfirma, zorg er dan voor dat het een erkende dienst is met de nodige licenties. Meer info hierover vindt u op www.vigilis.be.

  • Niet-professionele bewaking: het inhuren van een professionele bewaking kan een flinke hap uit uw budget betekenen. Indien u beroep doet op vrijwilligers om de bewaking waar te nemen, is het van belang dat deze personen de nodige kennis en maturiteit bezitten. Als u kiest voor deze oplossing moet u een aanvraag richten aan de burgemeester. Een formulier hiervoor vindt u in de bijlagen. Bezorg dit tijdig met de namen, voornamen en geboortedata van de vrijwilligers.

Wat kan de security doen ?

  • de ticketcontrole

  • het vrijhouden en controleren van nooduitgangen en doorgangen

  • het vrijhouden van afgebakende zones

  • het voorkomen van incidenten en confrontaties.