Veiligheidsmonitor 2018 Nieuws RSS

Momenteel wordt de nieuwe editie van de veiligheidsmonitor voorbereid. Dit is een bevolkingsbevraging over verschillende veiligheidsthema’s, georganiseerd door de FOD Binnenlandse Zaken.

In samenwerking met de politie en de lokale besturen organiseert de federale overheid een bevraging bij de inwoners. We willen immers graag rekening houden met het standpunt van onze burgers over veiligheid en de werking van de lokale politie. Uw mening is belangrijk voor ons. 

Vanaf midden maart worden de vragenlijsten verstuurd. Indien u een vragenlijst ontvangt, betekent dit dat u toevallig geselecteerd bent via een wetenschappelijke steekproef. Deelnemen kan zowel via een papieren versie die u gratis kunt terugsturen, als via digitale weg. De antwoorden worden volledig anoniem verwerkt. Alle informatie wordt u duidelijk uitgelegd in een begeleidende brief. 

De resultaten worden gebruikt als insteek voor de nieuwe beleidsplannen voor de lokale politie, die in 2019 worden opgemaakt.

Gepubliceerd op dinsdag 6 maart 2018 14.52 u.