Verdelging Aziatische hoornaars gratis Nieuws RSS

De Aziatische hoornaar teistert Vlaanderen sinds 2017 en is bijzonder schadelijk voor ons bijenbestand. Voortaan kan de verdelging gratis uitgevoerd worden door de brandweer.

Europa beschouwt de Aziatische hoornaar als zorgwekkend en invasief. Wanneer dergelijke insecten zich te breed verspreiden, kan je ze niet meer uitroeien maar enkel nog de populatie inperken. Dat is tot nu toe nog vrij goed gelukt, mede door het team gespecialiseerde brandweermensen dat zich toespitst op het opsporen en vernietigen van deze uitheemse soort.

Het verdelgen van een nest Aziatische hoornaars is niet zonder risico gezien de dieren bijzonder agressief kunnen zijn. Daarom en om de drempel naar het inzetten van de brandweer te verlagen, wordt de verdelging van Aziatische hoornaars voortaan gratis.

Een nest gelokaliseerd? Ga dan niet zelf aan de slag, maar vraag een verdelging aan via het e-loket op https://vlaamsbrabantwest.be, door te klikken op het icoontje met de wesp.

Gepubliceerd op donderdag 28 januari 2021 10.29 u.