Verkeersveiligheid De Sterrenhemel Nieuws RSS

Om de veiligheid aan de schoolpoort van De Sterrenhemel te garanderen, wordt de verkeerssituatie tijdelijk gewijzigd.

Door de coronamaatregelen heeft De sterrenhemel de toegangen moeten reorganiseren. De school heeft extra maatregelen genomen om de hygiënevoorschriften en de regels inzake afstand houden te respecteren.

Deze reorganisatie aan de schoolpoort heeft echter ook een impact op de verkeersveiligheid. Ter hoogte van de toegang aan de Toekomststraat ontstaat er ’s ochtends een probleem wanneer ouders hun kinderen afzetten.

De nieuwe tijdelijke verkeerssituatie gaat in op vrijdag 18 september ('s middags).

Toekomststraat

Het stuk van de Toekomststraat tussen de Koning Albertlaan en de Parkstraat wordt éénrichtingsverkeer (in de richting van de busrijrichting). Fietsers mogen nog in beide richtingen door de straat. De verkeerssignalisatie zal aan de nieuwe situatie aangepast worden.

Kiss&ride parking

De parkeerstrook in de Toekomststraat ter hoogte van huisnummers 46 tot en met 54 verdwijnt en wordt verplaatst naar de overzijde van de straat (aansluitend op het voetpad ter hoogte van de parking van de school). Deze nieuwe parkeerstrook wordt ingericht als een Kiss&ride parking tussen 8 en 8.30 uur ’s ochtends. Buiten deze uren kunnen omwonenden gebruik maken van de parkeerstrook.

Verkeer aan de parking

Het verkeer aan de parking ter hoogte van de Toekomststraat wordt afgesloten aan de westzijde. Auto’s zullen ter hoogte van de huidige ingang van de parking (aan het kruispunt bij de Parkstraat) voortaan zowel op als van de parking rijden. Op deze manier wordt de wachtzone ten gevolge van de coronamaatregelen écht autovrij wat een veel veiligere situatie geeft. De wachtzone is recent ingevoerd omdat ouders en grootouders anders ten gevolge van de coronamaatregelen op het voetpad stonden. 

Extra fietsenparking

Op de hoek van de wachtzone ten gevolge van de Coronamaatregelen zullen extra fietsenparkings geplaatst worden. Deze kunnen zowel gebruikt worden door ouders als door bewoners. De kinderen van de school blijven hun fiets parkeren op de fietsenparking van de school zelf.

Omleiding autoverkeer en busvervoer 

Het autoverkeer richting Koning Albertlaan en de bussen 222 en 538 van De Lijn zullen via een omleiding door de Parkstraat en de Vuurkruisenlaan rijden. Het betreft slechts 4 bustrajecten: 2 in de ochtend en 2 tijdens de avondspits. 

Mogelijk extra verkeerslast in de omliggende straten wordt opgenomen in de evaluatie. We willen benadrukken dat deze circulatie niet de definitieve circulatie is die we voorzien in deze wijk. We nemen geen voorafname op de circulatie zoals die zal bepaald worden in het mobiliteitsplan.

Verder blijven we bestuurders sensibiliseren op de 30 km/uur regel. De politie zal extra aandacht besteden aan de nieuwe omgeving en mensen wegwijs maken in de nieuwe regels. Er worden extra snelheidsmetingen en verkeerstellingen georganiseerd.

Deze nieuwe verkeerssituatie geldt minstens tot aan de kerstvakantie. Na een grondige evaluatie bekijken we of de tijdelijke verkeerswijziging wordt aangehouden en welke andere maatregelen we nog dienen te nemen. Via een bewonersbrief zal u worden uitgenodigd om deel te nemen aan de evaluatie.

We houden u op de hoogte van mogelijke wijzigingen aan deze nieuwe verkeerssituatie.

Contact

Bij vragen kan u contact opnemen met de dienst Mobiliteit via mobiliteit@machelen.be of op 02 752 40 31.

Gepubliceerd op woensdag 16 september 2020 10.50 u.