Verkiezingen mei 2019

Moet ik gaan stemmen?

Ja. Als je stemgerechtigd bent, moet je verplicht deelnemen aan de verkiezingen. Dit geldt ook voor niet–Belgen die op de kiezerslijst zijn ingeschreven. 

Wanneer ontvang ik mijn oproepingsbrief?

Alle personen die ingeschreven zijn op de kiezerslijst ontvangen een oproepingsbrief. Deze oproepingsbrief wordt met de post verstuurd, ten laatste op 13 mei 2019. 

Ik heb geen oproepingsbrief ontvangen of ik ben mijn oproepingsbrief verloren, wat moet ik doen?

Vanaf maandag 13 mei 2019 tot op de dag van de verkiezingen kan je een duplicaat aanvragen in het gemeentehuis (dienst Burgerzaken). Dit gebeurt op vertoon van je identiteitskaart en is gratis. 

Waar moet ik stemmen?

Op zondag 26 mei 2019 kom je met je oproepingsbrief en identiteitskaart in het stembureau dat vermeld staat op jouw oproepingsbrief. Stemmen kan van 8 tot 16 uur. 

Stemmen via volmacht

Je kan op zondag 26 mei niet persoonlijk gaan stemmen? In dat geval moet je een andere kiezer volmacht geven om in jouw naam een stem uit te brengen. 

Je geeft die andere kiezer dan een ondertekende volmacht, je oproepingskaart en het attest waarmee je bewijst dat je zelf niet kan gaan stemmen.

De persoon aan wie je de volmacht geeft (de ‘volmachtdrager’), geeft deze drie documenten op de dag van de verkiezing aan de voorzitter van het stembureau waar jij moet stemmen.

De volmachtdrager moet aansluitend ook de volgende documenten voorleggen: de eigen identiteitskaart en de eigen oproepingskaart. 

Je vindt het volmachtformulier op verkiezingen.fgov.be. In het gemeentehuis kan je ook een exemplaar krijgen. 

In welke gevallen kan ik bij volmacht stemmen?

Je kan een andere kiezer een volmacht geven als je zelf niet in staat bent om te stemmen:

- omwille van medische redenen

- omwille van beroeps- of dienstredenen

- omwille van studieredenen

- omwille van uw geloofsovertuiging

- omdat je (of iemand van je gezin of met wie je samenwoont) het beroep van schipper, marktkramer of kermisreiziger uitoefent

- omdat je verblijft in een gevangenis

- omdat je tijdelijk in het buitenland verblijft omwille van privéredenen. 

Aan wie kan ik volmacht geven?

Je kan een volmacht geven aan elke kiezer die stemplichtig is, voor alle verkiezingen waarvoor je moet stemmen. De volmachtdrager kan slechts één stem bij volmacht uitbrengen. 

Waar moet de volmachtdrager stemmen?

De volmachtdrager moet stemmen in het stembureau dat op de oproepingsbrief van de volmachtgever vermeld staat. 

Wat als ik niet kan gaan stemmen en geen volmacht wil geven?

In België is er stem- en opkomstplicht: Belgen en ingeschreven niet-Belgen zijn verplicht om zich naar het stemlokaal te begeven (= opkomstplicht) en daar hun stem uit te brengen (= stemplicht), ook al verblijven ze in een ander land. 

Indien je zelf niet gaat stemmen en je geen volmacht geeft, dan kom je terecht op de lijst van kiezers die niet hebben gestemd. De vrederechter bepaalt welke boete je krijgt als je wordt vervolgd.

Meer info: verkiezingen.fgov.be