Verplichte verzekeringen

Brandverzekering

Als organisator dient u in principe zelf een brandverzekering af te sluiten, tenzij de uitbater reeds een brandverzekeringspolis heeft waarin vermeld staat dat de eigenaar afstand doet van verhaal t.a.v. de inrichters (d.w.z. dat de organisator niet verantwoordelijk kan gesteld worden in geval van brand).

Het gemeentebestuur heeft voor alle zalen die vallen onder de gemeentelijke infrastructuur een dergelijke brandverzekering afgesloten met afstand van verhaal. Concreet betekent dit dat de organisator niet verantwoordelijk kan gesteld worden in geval van brand.

Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid

Er moet verplicht een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid afgesloten worden. Deze dekt materiële en lichamelijke schade. Zonder verzekering burgerlijke aansprakelijkheid draait de organisator in hoofde op voor de schade die voortvloeit uit de organisatie.

Het betreft hier een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid voor de schade die door een fout, een onvoorzichtigheid of een nalatigheid van één of meerdere vrijwilligers werd toegebracht aan derden.

Als vereniging moet u nagaan of de afgesloten polis ook geldt voor de organisatie van fuiven. Vaak is hiervoor een uitbreiding van de polis nodig.