Viaduct Vilvoorde vernieuwt Nieuws RSS

De volgende jaren vernieuwt de Werkvennootschap het viaduct om ook de toekomstige veiligheid garanderen.

Uitgangspunten

  • Veiligheid komt op de eerste plaats.
  • Door het verstevigen van het viaduct kan zwaar uitzonderlijk transport uit de woonkernen gehaald worden.
  • Door het verstevigen kan de brug ook meer voertuigen dragen. Als er later nood is aan een vierde rijstrook, dan kunnen we die ook openen.
  • Sanering van oude asbesthoudende verflagen.
  • Verbeteren van het rijcomfort.

Aanpak

Het renoveren van een van de langste bruggen van Vlaanderen op een hoogte van meer dan 30 meter is een groot en complex werk.

Volgende onderdelen worden vernieuwd: het asfalt, de stalen draagconstructie waar de betonplaat op rust, de asbesthoudende verf, de vangrails en de verlichting. Er komt een nieuwe betonplaat onder het asfalt.

Impact

Om auto’s en vrachtwagens zoveel als mogelijk over het viaduct te laten rijden, wordt er gefaseerd gewerkt. Tijdens elke fase wordt een ander deel van het viaduct werfzone en dus afgesloten voor alle verkeer.

Fase 1: augustus 2023 - eind 2025 - richting Zaventem

  • 3 versmalde rijstroken met verlaging snelheid
  • vanaf april 2024 tijdens alle weekenden geen vrachtverkeer mogelijk
  • vanaf februari 2024 tijdens sommige weeknachten 1 versmalde rijstrook

Meer info

Op dinsdag 26 september vanaf 19 u. organiseert de Werkvennootschap een infoavond in de Bosveldsite. Inschrijven voor de infoavond is verplicht en kan tot de dag voordien via www.werkenaandering.be/agenda.

Voor specifieke vragen over bereikbaarheid en lokale hinder vlak in de buurt van het viaduct: vilvoorde@werkenaandering.be. Voor algemene vragen over het viaduct of over werken aan de Ring: info@werkenaandering.be

Meer informatie en de volledige fasering kan je lezen op www.werkenaandering.be

Gepubliceerd op donderdag 27 juli 2023 16.51 u.